19.4.09

Ako na mod_rewrite v Ubuntu

Po úspešnej inštalácii Ubuntu a následne Apache mi nechcel fungovať s mod_rewrite. Hodil som to do Google a našiel http://snippets.dzone.com/posts/show/6206 Ako som sa pozrel do /etc/apache2/sites-available/default ďalej som už ani nemusel hľadať riešenie, lebo defaultne je rewrite vypnutý :P Kto to tušil? Postupoval som nasledovne:

1. Zapnutie modulu mod_rewirte s a2enmod (Apache2 ENable MODule)

sudo a2enmod rewrite

2.Aby modul prepisoval treba ho ešte povoliť v konfigurácii Apache nasledovne

sudo vi /etc/apache2/sites-available/default


ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride All # Povoli rewrite

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All # Povoli rewrite
Order allow,deny
Allow from all

3. Už len reštart apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

No comments:

Post a Comment