1.11.12

WakeOnLan z Macu

Po upgrade na nový OSX som bol nútený znova spojazdniť zaslanie Magic Packetu môjmu backup notebooku.  Po úspešnom nainštalovaní macports podľa návodu na oficiálnej stránke som inštaloval utilitu wakeonlan:

$sudo port install wakeonlan

Ako ďalší krok nasledovalo zisťit MAC adresu backup notebooku, na ktorom beží Linux, tak z výstupu príkazu ifconfig som skopíroval HWaddr.
$ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:6b:6c:08:e0 
     inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21a:6bff:fe6c:8e0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100 
     RX bytes:30099 (30.0 KB) TX bytes:34089 (34.0 KB)
     Memory:ee000000-ee020000

MAC adresu som pridal do bash skriptu, ktorý som nazval wake_jarvis-om :)
#!/bin/bash
wakeonlan 00:1a:6b:6c:08:e0
Už len uložiť a spraviť skript spustiteľný.
$chmod +x ~/Dropbox/bin/wake_jarvis

Po spustení by mal byť výstup vyzerať nejako takto:
Sending magic packet to 255.255.255.255:9 with 00:1a:6b:6c:08:e0
A mašina s danou MAC adresou by sa mala "zobudiť". K fungovaniu je predpoklad, že daná mašina podporuje WakeOnLan. Tiež som musel v BIOSe zapnúť.

No comments:

Post a Comment